Оцветяване  на  байц

Оцветяване  с мебелна боя по каталог на  RAL